KPSS 2022 Yüzüklerin Efendisi sorusu ve cevabı nedir? KPSS sınavındaki Yüzüklerin Efendisi sorusu nedir?

Kpss 2022 sınavında sorulan Yüzüklerin Efendisi sorusu merak edildi. Genel Kültür-Genel Yetenek 19. soru ve cevabı sizlerle…

KPSS 2022 YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SORUSU VE CEVABI NEDİR?

Tolkien; ruhsal yolculukta iyiyle kötünün mücadelesini en uygun şekilde anlatan türün, fantastik olduğunu söyler. Dolayısıyla Yüzüklerin Efendisi’ni bu türde yazması tesadüf değildir. Tolkien; bu eserinin kaynağını masallardan, mitlerden, efsanelerden almış ve bu kadim anlatıların, bugünkü insana söyleyeceklerinin taşıyıcısı olan bir mitoloji yazmanın peşine düşmüştür. Bunu yaparken sembolik göndermelerle veya gerçekliğin yazıya nasıl aktarılabileceğiyle ilgilenmemiştir. Zaten sözlü kültür ürünleri böyle üretilmemiştir ve bu kaygıyı taşıyanlar da bugüne ulaşmamıştır.

Bu parçadan hareketle Yüzüklerin Efendisi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Köklü bir geleneğin toplumsal etkisini yansıttığı

B) Bir türe ait özellikleri yerel ögelerle harmanladığı

C) Gerçeklikten beslenen bir anlatı sunduğu

D) İnsanlığın birikimini benimseyerek dönüştürdüğü

E) Sözlü ve yazılı kültürün çatışmasından faydalandığı

DOĞRU CEVAP: D

Yorum yapın